Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

1. Đối với sản phẩm Đèn Led đường phố

- Thanh toán bằng hình thức cho thuê dịch vụ hàng năm.

- Thanh toán bằng việc đổi hạ tầng (đổi đất...).

- Thanh toán trả chậm.

- Thanh toán ngay.

2. Đối với sản phẩm Đèn Led trang trí

- Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Tạm ứng 30% trong vòng 10 ngày ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

- Thanh toán tiếp 70% giá trị hợp đồng khi có thông báo giao hàng của bên Bán

Hỗ trợ trực tuyến