Đề án ây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông

Căn cứ văn bản số 570/TTg-KTN Ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số.

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-BGTVT ngày 20/5/ 2014 Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Căn cứ văn bản số 8172/BGTVT-CQLXD ngày 08/7/2014 của Bộ GTVT, văn bản số 3305/TCĐBVN -CQLXDĐB của Tổng Cục đường bộ VN về lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Căn cứ hợp đồng nguyên tắc số 04/HĐNT ngày 16/4/2014 giữa Ban quản lý dự án 3 (Tổng Cục đường bộ - Bộ GTVT) và Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung.

Căn cứ các hợp đồng kinh tế THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Gói thầu số 03: Thi công xây dựng cầu treo các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái... Thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung là nhà thầu lớn nhất, tiên phong thực hiện việc thiết kế, thi công xây dựng các cầu treo dân sinh. Cầu có quy mô mặt cắt ngang loại 1,5 m và loại 2m, Tải trọng thiết kế với hoạt tải cho người đi bộ là 3,0kN/m2, tải trọng tập trung là 4,9kN để kiểm toán mặt cầu.

Hiện nay, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung là nhà thầu có khả năng thi công cầu treo chất lượng nhất, với thời gian thi công nhanh nhất - trung bình 1 tuần/1 cầu.

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến